KAMPA MARYNKA s.r.o.

Kvalitní služby již od roku 2004.

Provádíme demolice staveb, zemní a výkopové práce, opevnění vodních koryt těžkým závozem, skrývky zeminy.

Zabýváme se rovněž stavbou opěrných zdí. Realizace dopravních staveb, komunikací, dále pozemní stavby. Zajistíme stavby rodinných domů, zpevněných plotů, zámkových dlažeb i zahradních pergol.

Přidejte se k našim spokojeným zákazníkům!

Máte zájem o cenovou nabídku? 737 236 765 ZAVOLEJTE NÁM!

Služby

Stavba rodinných domů

Rekonstrukce

Opěrné zdi

Zpevněné plochy

 

Galerie

Reference

Ing. Kopecký - Snowhill Herlíkovice

Stavba stravovacího zařízení na sjezdovce v Herlíkovicích.

Ing. Radim Petráš

Zpevněné plochy a základové desky pod dřevostavby - stavba 3 kusů základových desek včetně příjezdové komunikace.

Ing. Pavel Blažek

Péče o zvěř v mimovegetačním období - stavby pro sladování krmiva na území KRNAP.

LC Struhadla

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Svážnice Třídomí - Mísečky

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Rekonstrukce chodníku – Čtyři páni – Česká budka

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Dlouhý Důl - Výrovka

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Josefova bouda – Bílé Labe

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Rekonstrukce turistické cesty Kozí hřbety - Panorama

e strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Jánské Lázně parkovací stání

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Přechod pro chodce Mladé Buky

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Oprava komunikací - TRABBAU

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Oprava komunikací - MATEX

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Přechod Mladé Buky I. část

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Oprava komunikací - TRABBAU

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Zpevněné plochy a základové desky 3 rodinných domů v Jánských Lázních

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Oprava komunikací v obci Dolní Branná

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Oprava komunikací v obci Dolní Branná II. etapa

Ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Ing. David Ševčík

Demolice rodinného domu Špindlerův Mlýn, ulice Horní, dům č.p. 203 na parcele č. 214 - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Oldřich Braun

Demolice rodinného domu Dolní Branná, dům č.p. 67 - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Jakub Stuchlík - M – Silnice

Kanalizace v obci Velká Jesenice - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Jakub Stuchlík - M – Silnice

LIPOVKA – areál firmy MPL – hala 3-5 - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Jakub Stuchlík - M – Silnice

LIPOVKA – areál firmy MPL – hala 8 - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Martin Zívr

Sdružená kanalizační přípojka - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Ing. Valeš – Lesy ČR

Oprava zdí na Veselce - oprava opěrných zdí, oprava betonové patky, provedení těžkého záhozu do dna koryta s urovnáním líce a vyplněním spar drobnými úlomky - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Ing. Jana Švestková – Lesy ČR

Čištění MVN Třídomí - Vrchlabí - odstranění sedimentu, oprava bezpečnostního přelivu - dozdívky z lomového kamene - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Ing. Mokrý - Povodí Labe

Oprava opěrné zdi u pošty - odstranění poruchy opěrné zdi (zajištění stability břehu) a zabezpečení zdi v daném úseku proti obdobným poruchám, rozebrání stávajících zbytků opěrné zdi, odvodnění a vyhloubení základů, betonáž opěrné zdi, základů včetně dozdívek z kamene - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby.

Ing. Mokrý - Povodí Labe

Oprava LB zdi ř. km. 59,400 – 59,494 - odstranění poruchy opěrné zdi (zajištění stability břehu) a zabezpečení zdi v daném úseku proti obdobným poruchám, rozebrání stávajících zbytků opěrné zdi, odvodnění a vyhloubení základů, betonáž opěrné zdi, základů včetně dozdívek z kamene - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Černý

Oprava LB zdi v podjezí ř. km. 11,725 - provedení rovnanin z lomového kamene 200 - 500 kg, provedení dlažeb z lomového kamene, odvodnění a vyhloubení základů, provedení opěrných zdí z lomového kamene, provedení těžkého záhozu - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Petr Jiřička

Provedení opěrné zdi z lomového kamene, oprava komunikace, rozebrání stávajících zbytků opěrné zdi, odvodnění a vyhloubení základů, betonáž opěrné zdi, základů včetně dozdívek z kamene, provedení bran - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Milan Janata - DEVRO

Instalace měřícího průtoku v Jizerce a úprava jezu - provedení rovnanin z lomového kamene 200 - 500 kg, provedení dlažeb z lomového kamene, odvodnění a vyhloubení základů, provedení opěrných zdí z lomového kamene, provedení těžkého záhozu - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Jana Švestková

Provedení rovnanin z lomového kamene 200 - 500 kg, provedení dlažeb z lomového kamene, odvodnění a vyhloubení základů, provedení opěrných zdí z lomového kamene, provedení těžkého záhozu, provedení příčných prahů ke stabilizaci dna - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Černý

Oprava jezu ř. km. 65,885 - demolice zbytků původní konstrukce jezu, provedení zakřiveného bednění, navrtání mikropilotů včetně injektáže, provedení žlabové konstrukce jezu - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Královéhradecký kraj

Opěrná zeď - demolice zbytků původních zdi, založení zdi na mikropilotech, provedení konstrukce žlabové zdi, oprava asfaltové komunikace - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Liberecký kraj

Silnice III / 2713 - oprava svahu - demolice zbytků původních zdi, provedení konstrukce žlabové zdi, oprava asfaltové komunikace - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Lesy ČR - p. Koudela

Oprava vývařiště - demolice zbytků původního opevnění, provedení rovnanin z lomového kamene, zdění zdiva z kamene, provedení žlabové konstrukce příčných prahů včetně odvodnění - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

P. Černý - Povodí Labe

Oprava LB a PB pod mostem ř. km 14,950 – 14,970 - demolice zbytků původních zdi, provedení rovnanin z lomového kamene, zdění zdiva z kamene, provedení žlabové konstrukce patek včetně odvodnění - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Povodí Labe

Rekonstrukce LB ř. km. 1,290 – 1,330 - demolice zbytků původních zdí, provedení rovnanin z lomového kamene, zdění zdiva z kamene, provedení žlabové konstrukce patek včetně odvodnění - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Černý - Povodí Labe

Oprava zdi ř. km. 6,00 – 6,10 - odstranění poruchy opěrné zdi (zajištění stability břehu) a zabezpečení zdi v daném úseku proti obdobným poruchám, rozebrání stávajících zbytků opěrné zdi, odvodnění a vyhloubení základů, betonáž opěrné zdi, základů včetně dozdívek z kamene - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Černý - Povodí Labe

Oprava opevnění - rozebrání stávajících zbytků opěrné zdi, odvodnění a vyhloubení základů, betonáž opěrné zdi a základů včetně zdění z kamene - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Marešová - Povodí Labe

Oprava koryta ř. km. 77,250 – 77,500 - odstranění sedimentu z koryta toku, opevnění břehu rovnaninou z lomového kamene - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Vladislav Mertlík - ZOO Dvůr Králové nad Labem

Odstranění sedimentu z předehřívacího rybníka a oprava technických zařízení - odstranění sedimentu z nádrže, oprava požeráku a bezpečnostního přelivu - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Marešová - Povodí Labe

Oprava jezu ř. km. 2,504 - rozebrání stávajícího jezového tělesa a zbytků opěrné zdi, odvodnění a vyhloubení základů, betonáž konstrukce jezu, provedení rovnanin z lomového kamene, opevnění břehu dlažbou, provedení přístupové lávky a technických zařízení včetně osazení heveru jezu - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Šalek - Povodí Labe

Oprava měrného profilu - demolice dlažeb stávajícího opevnění, odvodnění stavby, podélné a příčné prahy z železobetonu, provedení podpěrné ocelové konstrukce pro stávající lávku, opevnění měrného profilu dlažbou a železobetonem - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Jiřina Staruchová - Město Špindlerův Mlýn

Oprava opěrné zdi u komunikace na Špindlerovku - odstranění poruchy opěrné zdi (zajištění stability břehu) a zabezpečení zdi v daném úseku proti obdobným poruchám, rozebrání stávajících zbytků opěrné zdi, odvodnění a vyhloubení základů, betonáž železobetonové opěrné zdi a základů včetně obkladu z kamene - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ing. Černý - Povodí Labe

Stabilizace nábřežních zdí - II. etapa - provedení rovnanin z lomového kamene 200 - 500 kg, provedení dlažeb z lomového kamene, odvodnění a vyhloubení základů, provedení opěrných zdí z lomového kamene, provedení těžkého záhozu, provedení příčných prahů ke stabilizaci dna - ze strany objednatele nebyly připomínky ke kvalitě prací, dodržení nabídkové ceny a lhůt výstavby, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Volné pracovní pozice

Řidič skupiny C

Strojník

Zedník

Tesař

Pomocný dělník

Kde nás najdete

Kontakt

KAMPA MARYNKA s.r.o.
IČ: 26014998
DIČ: CZ 26014998

Sídlo
Lesní 1060
514 01 Jilemnice

Provozovna
Dolní Branná 56
543 62 Dolní Branná

Kontakt

Tel/fax: +420 499 426 114

jiri.marynka@tiscali.cz

Provozní doba

Pondělí: 7:30 - 14:00
Úterý:     7:30 - 14:00
Středa:   7:30 - 14:00
Čtvrtek:  7:30 - 14:00
Pátek:     7:30 - 14:00

Jednatelé

Jiří Marynka

+420 737 236 765

František Marynka

+420 737 236 768

Lenka Marynková

+420 737 236 769